ที่อยู่
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ส่วนบริหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000

โทรศัพท์ 054620706
โทรสาร