ชื่อสินค้า บริการ, ชื่อร้านค้า, หน่วยงาน, บริษัท

สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5

หมวดหมู่ : ส่วนราชการ

ที่อยู่
404 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โทรศัพท์ 0-5346-1161, 0-5346-1089, 0-5346-1628, 0-5346-1581-2

ดูรายชื่อธุรกิจส่วนราชการ อื่น ๆ

ผู้สนับสนุน