ชื่อสินค้า บริการ, ชื่อร้านค้า, หน่วยงาน, บริษัท

สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1

หมวดหมู่ : ส่วนราชการ

ที่อยู่
กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ 0-4351-1388

ดูรายชื่อธุรกิจส่วนราชการ อื่น ๆ

ผู้สนับสนุน