ชื่อสินค้า บริการ, ชื่อร้านค้า, หน่วยงาน, บริษัท

สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 3

หมวดหมู่ : ส่วนราชการ

ที่อยู่
สนง การประถมศึกษากิ่งอำเภอกู่แก้ว ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

โทรศัพท์ 0-4226-1476

ดูรายชื่อธุรกิจส่วนราชการ อื่น ๆ

ผู้สนับสนุน